User E-mail : Password :  
Notice: Undefined variable: psVisit in /home/tic/domains/ti-ceramic.com/public_html/faq/preview.php on line 190 Notice: Undefined variable: sExpError in /home/tic/domains/ti-ceramic.com/public_html/faq/preview.php on line 195
คำถาม :
หัวเผาแบบ Regenerative ( Regenerative Burner ) คืออะไร
คำตอบ :
เป็นหัวเผาที่ออกแบบพิเศษให้สามารถกักเก็ยพลังงานความร้อนไว้ในเตาได้ในขณะที่เราจ่ายแก๊สและอากาศเข้าไปเผาไหม้ในเตา ปริมาตรอากาศที่ถูกเพิ่มขึ้นจะถูกดันเข้าไปเก็บไว้ในตัว Heat storage ที่จะทำหน้าที่ดูดซับพลังงานความร้อนไว้โดยระยายไอเสียหลังการเผาไหม้ออกภายนอกเตาประมาณ 150 - 200 C ในขณะที่อุณหภูมิภายในเตาอาจสูงถึง 1,300 C ด้วยหลักการนี้ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 50% เพราะพลังงานความร้อนถูกระบายทิ้งภายนอกน้อยมาก อีกทั้งหัวเผาประเภทนี้ยังทำให้เกิดกรหมุนเวียนอากาศภายในเตาและทำให้การกระจายความร้อนภายในเตาดีขึ้นด้วย ส่งผลให้สินค้าสุกตัวได้ทั่วถึงกว่า
 
อ่าน : 255
ออกแบบและพัฒนาโดย : บจ.รัชชอบ